1η μέρα:

  • Ανάλυση σχήματος τετράγωνο
  • Προετοιμασία φυσικού νυχιού
  • Σωστή τοποθέτηση φόρμας
  • Σωστή εφαρμογή υλικού

2η μέρα:

  • Ανάλυση σχήματος αμύγδαλο
  • Προετοιμασία φυσικού νυχιού
  • Σωστή τοποθέτηση φόρμας
  • Σωστή εφαρμογή υλικού

3η μέρα:

Συντήρηση των 2 σχημάτων με όποιο αρχικό υλικό

  • Τα υλικά και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή των μαθημάτων παρέχονται από την εταιρία.
  • Ολοκληρώνοντας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ώρες μαθημάτων: 10:00-17:00.

Ημέρες μαθημάτων: κατόπιν συνεννόησης & διαθεσιμότητας θέσεων.