Ιωάννινα | Παρουσίαση Προϊόντων | 21 Νοεμβρίου 2021