Τι είναι το Dipping System;

Τα Dip Powder Nails είναι κάτι μεταξύ του απλού manicure και του ακρυλικού.
Πολλοί αισθητικοί του εξωτερικού το αποκαλούν Diet Acrylic.
Σαν τεχνική είναι γνωστή από παλιά με την διαφορά ότι οι τότε επαγγελματίες χρησιμοποιούσαν κόλλα συνδυαστικά με ακρυλική σκόνη, κάτι που ήταν αρκετά επιβλαβές για τα νύχια.
Βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι τεχνήτριες χρειάζονται τον μισό χρόνο υλοποίησης της εργασίας, καθώς και το ότι δεν χρησιμοποιείται καθόλου λάμπα πολυμερισμού.